Ambulant behandlings terapi forløb

Ambulant behandling inklusiv terapiforløb efter §54
 
Metode 
Mentaliseringsbaseret terapi er en terapiform, der gennem gruppe og indviduel terapi, kan øge den enkeltes evne til at mentalisere: at fortolke og forstå egne og andre udtalelser og adfærd som meningsfulde på baggrund af indre mentale tilstande. mentaliserings handler om at kunne forstille sig seine egne og andre menneskers tanker, følelser, behov og antagelser, og at disse hænger sammen med ens egne og andres handlinger. 
 
Mentaliseringsevnen sætter os i stande til at forstå mellemmennekselige samspil og sammenhængene mellem adfærd og metale tilstande hos en selv og andre over tid. evne er blandt andet vigtig for ens identitet, selvfølelse, interpersonelle relationer og affektregulering (at kunne regulere sine følelser, eksempelvis når man er meget vred, bange eller trist)
 
DK Rådgivning | CVR: 33655266 | Kastrup Bygade 4, 6510 Gram  | Tlf.: 61734771 | dk@dkraadgivning.dk