Spædbarnsterapi

Beskrivelse
Spædbarnsterapi er en behandlingsmodel til bearbejdning af svære traumer og livsnetingelser oplevet i vores første tre leveår (den førsproglige alder). Den kan benyttes til både store og små, gennem hele livet. Svære livsvilkår og traumer oplevet i vores første tre leveår har afgørende betydning for vores udvikling, psykiske robusthed og sociale kompetencer.

Metode
Spædbarnsterapi fokuserer på: 
- at fortælle barnets historie, sådan som det var
- med ord at oversætte de kropslige sansninger, som barnet oplevede i en kaotisk tid
- at genfinde roen i nervesystemet
at bringe håb og genfinde glemte ressourcer

Målgruppe
Børn og voksne i alle aldre. "Ord forløser" siger man i traumebehandling af voksne - det gælder også for børn, og for traumer der er opstået tidligt i livet. 

Ramme
Først mødes jeg med forældrene, hvor deres og barnets fælles historie bliver fortalt og delt.
Ud fra disse samtaler laver jeg terapierne: barnets historie set fra barnets perspektiv og i enkle og præcise formuleringer. Forældrene kommer igen alene, hvor de får ordene og godkender, at de er sande.
Forældrene og barnet kommer herefter sammen, som oftest mellem 3 og 5 gange, og hver gang bliver en lille del af historien fortalt.
Forældrene får ordene med hjem efter hver terapi. Dette er for at hjælpe barnet med at fastholde det oplevede i terapien. Enten ved at genfortælle terapien til barnet, eller ved at benytte en enkelt eller to sætninger herfra.
Mellem hver terapi har jeg kontakt med forældrene efter behov.
Forløbet afsluttes med en samtale, så vi sammen kan afdække, om barnets behov er opfyldt.

Pris
Ring eller skriv for individuel aftale
DK Rådgivning | CVR: 33655266 | Kastrup Bygade 4, 6510 Gram  | Tlf.: 61734771 | dk@dkraadgivning.dk