Rideterapi

Beskrivelse:

Børn, unge og voksne med særlige behov, eller mennesker i ubalance, kendetegnes ofte ved, at de handler eller forudser ting/handlinger, inden de sanser og føler.

Det hele menneske sanser – føler - handler

Rideterapi er en terapeutisk form, som er på vej ind i Danmark. Metoden har gennem de sidste 10 år været anvendt i Norge, som en anerkendt behandlingsmetode på psykiatriske afdelinger.

Rideterapi kan ligeledes anvendes som metode til bevidstgørelse af egne sanser og følelser via samspil, kontakt og helingsprocesser med hesten.

Rideterapi anvendes her ud fra et mindfull narrativt systemisk menneskesyn.

Gennem mine mangeårige erfaringer med disse målgrupper, er det min oplevelse at traditionelle samtaleforløb kan være sårbare og grænseoverskridende for klienten, da der først skal opbygges en tillid og relation, inden forandringsprocesserne kan ske.

I Rideterapi sker forandrings- og helingsprocesserne non verbalt gennem sanse- og nervesystemet. Klienten vil opleve en kropslig forandring.

Metode:

I Rideterapi bliver hesten anvendt som værktøj og samarbejdspartner mellem klienten og terapeuten. Hesten har evnen til at virke helbredende / terapeutisk på mennesker. Dette skyldes at heste har samme følelsesregister som os mennesker, den spejler sig i det menneske der omgås den, og den reagerer ud fra personens sindsstemning og kropssprog.

Hesten kan bringe følelser op i mennesket, som appellerer til dets omsorg, nærvær og kærlige sider. Den dømmer ikke mennesket, den ser ikke den syge som syg, eller en misbruger som misbruger.

Hesten møder mennesket med samme åbenhed hver gang og vurderer det på stemme og kropssprog. Den viser tillid, åbenhed, nærvær, kærlighed og nysgerrighed. I samværet med heste arbejder vi på at skabe kontakt til disse følelser hos mennesket.

Rideterapi kan ikke sammenlignes med funktionsnedsættelses ridning. Rideterapi er en terapeutisk metode, hvor det er de indre processer i menneskets personlighed der er i centrum.

Målgruppe:

Som udgangspunkt kan alle fra 7år til 99+, profitere at Rideterapi med henblik på at styrke og bevidstgøre sanse- og nervesystemet.

Rideterapi som behandlingsmetode er meget velegnet til følelsesmæssige, sociale og kognitive problematikker, som f.eks.:

· Bearbejdelse af traumatiske hændelser, såsom psykisk og fysik vold samt seksuelle krænkelser.

· Tilknytningsforstyrrelser, alkoholsyndrom, ADHD og borderline.

· Social angst, stress og depression, selvskadende adfærd, vrede og impulsiv udadvendt adfærd.

· Misbrug af rusmiddel, ludomani, bulimi og anoreksi

Ramme:

Rideterapien foregår primært på Kastrup Bygade 4, 6510 Gram i udeområderne -hvis vejret tillader det. Når det danske vejr ikke tillader udeaktivitet, foregår det på Nustrup rideskole, Overgade 21, Nustrup

Pris:

1 session bestående af rideterapi og indledende samt afsluttende samtale 550 kr.

Behandlingsforløb bestående af 10 sessioner inkl. samtaleforløb 5200,00 kr.

DK Rådgivning | CVR: 33655266 | Kastrup Bygade 4, 6510 Gram  | Tlf.: 61734771 | dk@dkraadgivning.dk